OUR PHONE NUMBER: +77 (756) 334 876
 
1 combo + 1 quà tặng. Thay thế sản phẩm cùng loại nếu sản phẩm chính hết hàng. Có thể vào mục “Chat Now" yêu cầu shop gửi các mẫu khác để chọn tùy thích nhé. Nhiều mẫu đẹp lắm luôn!