OUR PHONE NUMBER: +77 (756) 334 876
 

Khoảng. 500 cái Xâu Chuỗi Trang Sức Giá Thẻ Nhãn 25*15 mét-quốc tế

  • 82.000 ₫

  • Giá cả hợp lý
  • Bền và thiết thực
  • Sản Phẩm Bán Chạy Hàng đầu
  • Giảm Giá lớn
  • Chất Liệu tốt nhất
  • Giao Hàng nhanh
  • Sau khi kiểm tra & Dịch Vụ Tốt
  • Nhu Cầu lớn  • 1X Approx. 500PCs Strung Jewelry Price Labels Tags 25*15mm